آدرس سفارت مجارستان

آدرس سفارت مجارستان :
تهران ، خيابان شريعتي ، ‌دوراهي يخچال ، ميدان هدايت ، كوچه شادلو ، پلاك 10

زمان مراجعه  يكشنبه الي چهارشنبه ساعات 13-10 صبح

با تعيين وقت قبلي متقاضي مي پذيرد.

ایام تعطیلات رسمی ایران و ایام تعطیلات ژانویه به مدت دو هفته  سفارت مجارستان تعطیل می باشد.

سفارت مجارستان Address: Tehran, Darrous, Hedayat Sq., Shadloo str. 10