خدمات ما

خدمات موسسه برای متقاضیان تحصیل در مجارستان شامل:
  • مشاوره تحصیلی‌ جهت دریافت پذیرش
  • معرفی‌ کالج‌ها و دانشگاه‌های معتبر
  • ترجمه و آماده سازی مدارک تحصیلی‌
  • ترجمه و آماده سازی مدارک لازم برای ویزا
  • اقدام جهت اخذ ویزای تحصیلی دانشجو و پدر یا مادر دانشجو و تعیین وقت سفارت
  • انجام کلیه سرویسهای دانشجویی پس از ورود دانشجو به کشور مجارستان
  • استقبال در فرودگاه کشور مقصد توسط نماینده موسسه و ساپورت دانشجو به مدت یک سال
 • برگزاری تور درون شهری توسط نماینده موسسه جهت آشنایی دانشجو با شهر و مراکز خرید

 

جهت هرگونه سوال میتوانید با دفتر کالج در تهران به شماره تلفن 22605932 تماس بگیرید.

page