كالج مک دانيل

کالج مک دانیل گزینه اول همه متقاضایان تحصیل در مجارستان هستند چون:

  • کلیه رشته ها تا مقطع کارشناسي به زبان انگليسي و قابل انتقال به آمريکا می باشد.
  • امکان انتقال دانشجویان به پردیس اصلی دانشگاه در مریلند آمریکا پس از گذراندن دو سال از تحصیل
  • قبولی بالای حدود ۹۵٪ دانشجویان در امتحان ورودی دانشگاههای معتبر پزشکی مجارستان
  • دارای نمایندگی‌ رسمی‌ و ارتباط آکادمیک نزدیک با تمامی دانشگاه‌های کشور آمریکا و مجارستان
  • برگزارکننده آزمونهای ورودی دانشگاههای معتبر پزشکی‌ کشور مجارستان
  • استفاده از
    page