پذیرش آنلاین 2

دریافت پذیرش آنلاین

-(دانشگاه علوم پزشکی  سملوایز در شهر بوداپست) Semmelweis University  of Medicine .
دانشگاه سملوایز (Semmelweis)دوره پیش دانشگاهی ندارد و دانشجویان دوره پیش دانشگاهی خود را در دانشگاهای دیگر می گذرانند که نمونه آن دانشگاهها و کالجاها، میتوان از کالج اینتر نشنال ، کالج اوسینا،کالج دونا و یا کالج دانشگاه پچ را نام برد و پس از قبولی در امتحان ورودی (شیمی , زیست شناسی و زبان انگلیسی)  وارد دانشگاه سملوایز(Semmelweis) شوند . دانشگاه سملوایز (Semmelweis)از اعتبار خاصی در بین دانشگاههای علوم پزشکی مجارستان میباشد و دانشجویان زیادی از کشورهای مختلف جهان را در خود جای داده است .امکانات خوب تحصیلی از قبیل آزمایشگاههای مجهز اساتید با تجربه و پزشکان مجرب باعث گردیده تا دانشجویان تمایل زیادی به ادامه تحصیل در دانشگاه سملوایز (Semmelweis)را داشته باشند.

آموزش به زبان انگلیسی در دانشگاه سملوایز از سال ۱۹۸۷ میلادی شروع شده است.

سملوایز (Semmelweis)دارای رشته های پزشکی , دندانپزشکی , داروسازی , پرستاری ,فیز یوتراپی و طب ورزش تا مقطع دکترا می باشد. ودانشجویان در پیان تحصیلات خود مدرک دکتری اخذ مینمایند.

شهریه سالیانه در دانشگاه سملوایز (Semmelweis)رشته پزشکی  ۱۸۲۰۰ دلار امریکا , دندانپزشکی ۱۸۲۰۰ دلار(بعلاوه ۳۰۰۰ دلار سالیانه از سال سوم هزینه مواد دندانپزشکی) داروسازی ۱۲۰۰۰ دلار و بقیه رشته ها از ۶۲۰۰تا ۶۸۰۰ یورو در سال می باشد. تمامی این شهریه ها در دوترم دریافت میشود و دانشجو موظف است قبل از حضور در کلاس ثبت نام نهایی نموده و شهریه خود را در هرترم به حساب دانشگاه واریز نماید.

در مجموع هزینه های دانشگاههای سملوایز۲۰۱۷-۲۰۱۶ (Semmelweis) در رشته های مختلف یه شرح زیر میباشد :

هزینه امتحان ورودی دانشگاه سملوایز ۲۵۰ دلار

تربیت بدنی و علوم ورزش سملوایز۶۵۰۰ یورو در سال

مربی گری فوتبال و والیبال و بسکتبال۶۵۰۰-۷۰۰۰یورو در سال

پزشکی سالیانه ۱۸۲۰۰ دلار

دندانپزشکی سالیانه سملوایز۱۸۲۰۰ دلار و ۳۰۰۰ دلار هزینه سالیانه از سال سوم مواد  لوازم

داروسازی سملوایز سالیانه ۱۲۰۰۰ دلار

فیزیوتراپی ۶۴۰۰یورو در سال

هزینه صدور پذیرش تحصیلی ۲۰۰ دلار

هزینه ثبت نام  سملوایز  ۲۰۰ دلار

۲- ( دانشگاه علوم پزشکی پچ در شهر پچ)Pecs Medical Unjversity .

دانشگاه پچ (Pecs ) علاوه بر رشته های گروه پزشکی برگزار کننده دوره پیش دانشگاهی گروه پزشکی نیز می باشد که در فوق به آن اشاره شد. همانطور که قبلا ذکر شد . دانشگاه پچ (Pecs ) در شهر۲۲۰ کیلومتری بوداپست قرار دارد و هزینه زندگی در این شهر نسبت به بوداپست پایین تر میباشد.

شهریه سالیانه رشته پزشکی در دانشگاه پچ ۱۵۷۰۰ دلار امریکا , دندانپزشکی ۱۶۳۰۰ دلار و داروسازی ۱۰۰۰۰ دلار می باشد. هزینه ثبت نام  و هزینه امتحان ورودی ۷۰۰ یورو می باشد.

هزینه هایی که دانشجویان در شهر و دانشگاه پچ۲۰۱۷-۲۰۱۶ (Pecs ) در آن با روبرو خواهند بود عبارتند از :

شهریه رشته پزشکی پچ ۱۵۷۰۰ دلار در سال

شهریه رشته دندانپزشکی پچ ۱۶۳۰۰ دلار در سال

شهریه رشته داروسازی پچ ۱۰۰۰۰ دلار در سال

شهریه دوره پیش دانشگاهی پچ در کالج پچ ۸۲۰۰ دلار

و هزینه های زندگی و ایاب و ذهاب:

هزینه صدور پذیرش تحصیلی در دانشگاه پچ  ۲۰۰ یورو

هزینه ثبت نام در دوره کالج پچ ۳۵۰ یورو

هزینه زندگی ماهیانه ۶۰۰ -۷۰۰ یورو

هزینه ترانسفر از فرودگاه بوداپست به شهر پچ با شاتل حداقل ۳۵ یورو

هزینه کتاب بطور متوسط سالیانه ۲۰۰-۳۰۰ یورو در سال

هزینه ترانسفر از فرودگاه به شهر بوداپست با تاکسی حداقل ۲۰ یورو

هزینه ترانسفر از ایستگاه قطار بوداپست با قطار به شهر پچ ۱۷یورو(۳ ساعت فاصله دو شهر با قطار)

هزینه راهنما در مجارستان ۱۵۰ یورو

هزینه تمدید ویزا و اقامت تحصیلی ۵۰ یورو

هزینه سیم کارت موبایل۲۰ یورو

ترم اول سپتامبر تا ژانویه و ترم دوم ژانویه تا ژوئن میباشد

۳- (دانشگاه پزشکی سگد)Szege University

 دانشگاه سگد (Szege )علاوه بر رشته های گروه پزشکی برگزار کننده دوره پیش دانشگاهی گروه پزشکی نیز می باشد.

شهریه ۲۰۱۷-۲۰۱۶ سالیانه رشته پزشکی در دانشگاه سگد ۱۶۰۲۰ دلار امریکا , دندانپزشکی در دانشگاه سگد۱۶۵۲۰ دلار و داروسازی ۱۰۴۳۰دانشگاه سگد دلار در سال اول و سالهای بعد ۹۷۰۰ دلار می باشد.

هزینه ثبت نام ۲۰۰ دلار و هزینه امتحان ورودی ۲۵۰ دلار می باشد.

رشته پزشکی دانشگاه سگد(Szege ) سالیانه ۱۵۸۰۰ دلار و سال آخر ۷۹۰۰ دلار

رشته دندانپزشکی دانشگاه سگد سالیانه ۱۶۳۰۰ دلار

رشته داروسازی دانشگاه سگد  سال اول۱۰۲۰۰ دلار و سالهای بعد ۹۷۰۰ دلار

دوره پیش دانشگاهی دانشگاه سگد  ۶۰۰۰ یورو

هزینه دوره های کارورزی تابستانی در مجارستان ۱۰۰۰-۵۰۰ دلار

هزینه بررسی مدارک و صدور پذیرش تحصیلی ۲۰۰ یورو

هزینه ثبت نام دانشگاه سگد ۲۰۰ یورو

هزینه امتحان ورودی دانشگاه سگد ۲۵۰ دلار

مقاطع تحصیلی ارائه شده در دانشگاه سگد(Szege ) ، لیسانس ، فوق لیسانس و دکترا و فوق دکترا در تمامی رشته ها

page